Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Ayres Portenos

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Đặt nhà nghỉ thanh thiếu niên và khách sạn bây giờ Buenos Aires
Ayres Portenos
4.3   

9 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The first tango thematic hostel in Buenos Aires! Great location in San Telmo. Excellent service and friendly and qualified staff to have lot of fun.