Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Ayres Portenos

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Tìm cho tôi những ký túc xá tốt nhất và những nơi để ở trong Buenos Aires, Argentina
Ayres Portenos
4.3   

9 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The first tango thematic hostel in Buenos Aires! Great location in San Telmo. Excellent service and friendly and qualified staff to have lot of fun.