Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Barbara House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Florence
Tài sản tốt nhất trong Florence
Tài sản rẻ nhất trong Florence

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Nhà nghỉ và khách sạn ba lô trong Florence
Barbara House
3.9   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

In a prime central location, safe and convenient neighborhood, and near shops and museums!