Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Central Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Florence
Tài sản tốt nhất trong Florence
Tài sản rẻ nhất trong Florence

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Duyệt qua hình ảnh và đánh giá, và đặt một ký túc xá độc đáo hoặc giường ngủ và bữa sáng trong Florence, Italy
Central Hostel

Nhà trọ

Our place is situated in the heart of the town, only a few steps from the railway station, from monuments famous all over the world and from high fashion shops. Guests will enjoy the confortable and close milieu. Rooms are equipped with every comfort.