Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Giuseppe's House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Florence
Tài sản tốt nhất trong Florence
Tài sản rẻ nhất trong Florence

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Giuseppe's House
Giuseppe's House
4.7   

4 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Giuseppe's house is your home away from home. we are located just 7minutes from the train station S. M. N of florence....