Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Giuseppe's House

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Florence
Tài sản tốt nhất trong Florence
Tài sản rẻ nhất trong Florence

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Giảm giá hostels trong Florence, Italy
Giuseppe's House
4.7   

4 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Giuseppe's house is your home away from home. we are located just 7minutes from the train station S. M. N of florence....