Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostal Cusi Wasi

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Cusco
Tài sản tốt nhất trong Cusco
Tài sản rẻ nhất trong Cusco

Nhất Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Nhà nghỉ giá rẻ, nhà nghỉ có động cơ, nhà nghỉ và nhà nghỉ
Hostal Cusi Wasi
4.0   

167 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Beautiful and elegant hostel with pleasant and welcoming ambience.