Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostal Cusi Wasi

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Cusco
Tài sản tốt nhất trong Cusco
Tài sản rẻ nhất trong Cusco

Nhất Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Kiểm tra nhà nghỉ cuối có sẵn trong Cusco, Peru
Hostal Cusi Wasi
4.0   

167 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Beautiful and elegant hostel with pleasant and welcoming ambience.