Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostal Cusi Wasi

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Cusco
Tài sản tốt nhất trong Cusco
Tài sản rẻ nhất trong Cusco

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Những kỳ nghỉ chất lượng cao
Hostal Cusi Wasi
4.0   

167 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Beautiful and elegant hostel with pleasant and welcoming ambience.