Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Coya Shangri-La

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Cusco
Tài sản tốt nhất trong Cusco
Tài sản rẻ nhất trong Cusco

Nhất Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Bảo đảm giá thấp khi bạn đặt Hostel với HostelTraveler.com trong Cusco, Peru
Hostel Coya Shangri-La

Nhà trọ

The Hostel Coya Shangri-La combines budget accommodation with spiritual themes, classes, ceremonies and therapy sessions, tours of Sacred Valley ruins, while close to Pisac markets