Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Coya Shangri-La

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Cusco
Tài sản tốt nhất trong Cusco
Tài sản rẻ nhất trong Cusco

Nhất Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Các ký túc xá được khuyến khích nhất bởi khách du lịch và khách hàng
Hostel Coya Shangri-La

Nhà trọ

The Hostel Coya Shangri-La combines budget accommodation with spiritual themes, classes, ceremonies and therapy sessions, tours of Sacred Valley ruins, while close to Pisac markets