Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostel On 3rd

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong San Diego
Tài sản tốt nhất trong San Diego
Tài sản rẻ nhất trong San Diego

Tài sản phổ biến nhất trong California
Tài sản tốt nhất trong California
Tài sản rẻ nhất trong California

Đặt nhà nghỉ thanh thiếu niên và khách sạn bây giờ San Diego
Hostel On 3rd
3.6   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Hostel on 3rd is a brand new hostel located in the heart of San Diego's Gaslamp District. In a historic building from 1912 with major renovations.