Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

IHSP French Quarter House

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất New Orleans
Tài sản tốt nhất trong New Orleans
Tài sản rẻ nhất trong New Orleans

Nhất Louisiana
Tài sản tốt nhất trong Louisiana
Tài sản rẻ nhất trong Louisiana

Địa điểm du lịch với cơ hội tình nguyện
IHSP French Quarter House
4.4   

227 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Beautiful historic house and only hostel in the French Quarter. We are walking distance from jazz venues on Frenchman Street and bars/restaurants along Bourbon Street. Most convenient location with dorms and private rooms.