Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

International Student House Florence

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Florence
Tài sản tốt nhất trong Florence
Tài sản rẻ nhất trong Florence

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Đặt phòng trực tuyến an toàn
International Student House Florence
3.4   

4 Tổng số đánh giá

Nhà khách

FREE Internet-WI-Fi-Luggage Storage-Kitchen-Air Conditioning, save your money!! We are located in the historical centre beside all the famous sites of the city....