Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Milhouse Hostel Cusco

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Cusco
Tài sản tốt nhất trong Cusco
Tài sản rẻ nhất trong Cusco

Nhất Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Đặt chỗ duy nhất, căn hộ, và ký túc xá trong Cusco, Peru
Milhouse Hostel Cusco

Nhà trọ

Experience this high quality hostel with great facilities and fun atmosphere in the magical Inca city. Milhouse Hostel Cusco is trendy and exciting: a truly wonderful hostel to stay at.