Nexthome Bluffton

Nexthome Bluffton

Bluffton, South Carolina - 1376 Fording Island Rd
$75 mỗi đêm
$75 mỗi đêm

Không có bài đánh giá nào

Là người đầu tiên!   Viết đánh giá

Sự miêu tả - Hostel

Very nice

Vũ trụ
  • Loại tài sản: Hostel
Hostel phòng trọ

Giá thấp nhất có sẵn: $75


Chính sách
Chi tiết giá

$75 mỗi đêm

Vị trí - Hostel

1376 Fording Island Rd
Bluffton
Beaufort County
South Carolina  US  29910