Các thành phố nổi tiếng trong Ohio

Tất cả các thành phố trong Ohio

Đang tìm kiếm 2 tính chất

Columbus

$32.50 người mỗi đêm

Nhà trọ

Columbus's only hostel, The Wayfaring Buckeye strives to provide world class customer service and opportunities for social interaction.

The Wayfaring Buckeye Hostel, Tìm ký túc xá với nhà hàng và ăn sáng 15 ảnh

New Philadelphia

$47.00 phòng mỗi đêm

Nhà nghỉ

clean renovated motel