Thành phố trong Ohio

Đang tìm kiếm 2 tính chất

Columbus

$32.50 người mỗi đêm

Nhà trọ

Columbus's only hostel, The Wayfaring Buckeye strives to provide world class customer service and opportunities for social interaction.

The Wayfaring Buckeye Hostel - Nhận giá nhà trọ giá rẻ và kiểm tra tình trạng sẵn có tại Columbus, Nhà nghỉ dành cho thanh thiếu niên, nhà nghỉ, khách du lịch ba lô và B & Bs 15 ảnh

New Philadelphia

$47.00 phòng mỗi đêm

Nhà nghỉ

clean renovated motel