Thành phố trong Virginia

Đang tìm kiếm 5 tính chất

North Virginia Beach

$85.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Oceanfront hotel luxury family vacation place for all year round

Ocean Beach Club - Nhận giá nhà trọ giá rẻ và kiểm tra tình trạng sẵn có tại North Virginia Beach, nhà nghỉ thanh thiếu niên 7 ảnh

Raphine

$94.50 phòng mỗi đêm

Giường và bữa sáng

Suite Accommodations

Lexington-Raphine Bed and Bagel - Nhận giá nhà trọ giá rẻ và kiểm tra tình trạng sẵn có tại Raphine 7 ảnh

Williamsburg

$65.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

Days Inn - Located just 8 blocks from world famous Colonial Williamsburg

Days Inn Colonial Downtown - Nhận giá nhà trọ giá rẻ và kiểm tra tình trạng sẵn có tại Williamsburg 6 ảnh

Williamsburg

$79.00 phòng mỗi đêm

Giường và bữa sáng

Return to an earlier era when hospitality was a matter of pride and fine living an art practiced in restful surroundings

Wytheville

$55.00 phòng mỗi đêm

Khách sạn

42 Rooms Modest size Hotel in Wytheville, VA. Offers free WiFi & Continental Breakfast.

Budget Host Inn-Wytheville - Nhận giá nhà trọ giá rẻ và kiểm tra tình trạng sẵn có tại Wytheville 4 ảnh