Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

4BanQiao Courtyard Guesthouse

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Sống như một người địa phương trong khi ở tại một nhà nghỉ trong Beijing, China
4BanQiao Courtyard Guesthouse
4.7   

Đọc 1 đánh giá

Nhà khách

BanQiao No. 4 is a Chinese traditional courtyard style guesthouse and situated in a traditional courtyard district of local residents.