Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

4BanQiao Courtyard Guesthouse

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Tìm mức giá thấp và dự trữ nhà nghỉ dành cho thanh thiếu niên ở Beijing
4BanQiao Courtyard Guesthouse
4.7   

Đọc 1 đánh giá

Nhà khách

BanQiao No. 4 is a Chinese traditional courtyard style guesthouse and situated in a traditional courtyard district of local residents.