Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

5Footway.inn Project Bugis

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Tài sản phổ biến nhất trong Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Các ký túc xá gần các nhà thờ hành hương, nhà thờ và các tu viện
5Footway.inn Project Bugis

Nhà trọ

Another boutique hostel by Project Bugis incorporates all the feedbacks and comments that we have received from our guests on previous projects.