Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

9 Dragon House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Ký túc xá với phòng không hút thuốc trong Beijing, China
9 Dragon House
4.3   

10 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

We offer airport pickup for 90 RMB for one person, or 150 RMB for 2 to 4 people. If arriving at the Beijing West Train Station, we can arrange pickup for 30 RMB per car. We can pick you up for free at the main Beijing Train Station.