Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

AAE Inglewood Plaza Inn - LAX Airport

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Los Angeles
Tài sản tốt nhất trong Los Angeles
Tài sản rẻ nhất trong Los Angeles

Tài sản phổ biến nhất trong California
Tài sản tốt nhất trong California
Tài sản rẻ nhất trong California

Đi nghỉ rẻ
AAE Inglewood Plaza Inn - LAX Airport
2.8   

8 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Deluxe Hotel with private room at LAX! Free Breakfast! We accept AAE Coupons ofr Savings of up to 20%