Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Abella Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Trải nghiệm thế giới tại các điểm đến văn hoá trong Istanbul, Turkey
Abella Hotel
4.2   

3 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Abella Hotel-A small hotel on four floors in the historical centre of Istanbul, with panoramic views from the terrace. Close to the Blue Mosque and St Sophia and convenient for dining, shopping and entertainment.