Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Agora Boutique Hotel and Bistro

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Agora Boutique Hotel and Bistro

4.4   

3 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Inexpensive pension. Good, clean rooms, and an extremely kind, helpful staff. Nice rooftop views and bar...