Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Ahmetefendievi Guest House Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Nhà nghỉ và khách sạn ba lô trong Istanbul
Ahmetefendievi Guest House Hotel
4.4   

Đọc 1 đánh giá

Nhà khách

Boutique Hotel , Guesthouse, Bed & Breakfast.