Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Ahmetefendievi Guest House Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Ưu đãi cao cấp trong Istanbul, Turkey
Ahmetefendievi Guest House Hotel
4.4   

Đọc 1 đánh giá

Nhà khách

Boutique Hotel , Guesthouse, Bed & Breakfast.