Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Amigo Hostel Sucre

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Sucre
Tài sản tốt nhất trong Sucre
Tài sản rẻ nhất trong Sucre

Tài sản phổ biến nhất trong Bolivia
Tài sản tốt nhất trong Bolivia
Tài sản rẻ nhất trong Bolivia

Dự trữ ký túc xá trong Sucre
Amigo Hostel Sucre

Nhà trọ

Amigo Hostel in Sucre, Bolivia, is in a 19th century Art Nouveau Big House in Bolivia's capital city.