Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Amisos Hotel The Boutique

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

An toàn nhất và ký túc xá trong Istanbul, Turkey
Amisos Hotel The Boutique
4.9   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Lost in big hotels?