Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Antique Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Giá rẻ ký túc xá trong Istanbul, Turkey
Antique Hostel
4.7   

11 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

All rooms renovated in November 2014! Antique Hostel Istanbul greets all guests and visitors, regardless of age, gender and social status.