Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Asia Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Đánh giá về HostelTraveler.com
Asia Hostel
3.4   

16 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Hostel Asia is a comfortable, clean set of accommodation opened specifically to cater for the massive influx of backpackers our fair city encounters yearly