Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Asia Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Đặt nhà nghỉ thanh thiếu niên và khách sạn bây giờ Rome
Asia Hostel
3.4   

16 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Hostel Asia is a comfortable, clean set of accommodation opened specifically to cater for the massive influx of backpackers our fair city encounters yearly