Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Assos Hotel Istanbul

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Tốt nhất ký túc xá cho các bên
Assos Hotel Istanbul

Khách sạn

LOCATED IN BEYAZIT AREA 200 MT TO GRAND BAZAAR