Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Azaleas Place Guest House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Puerto Iguazu
Tài sản tốt nhất trong Puerto Iguazu
Tài sản rẻ nhất trong Puerto Iguazu

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Dự trữ ký túc xá trong Puerto Iguazu
Azaleas Place Guest House
4.5   

5 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Azaleas Place Guesthouse has singles and doubles rooms with air conditioning, TV, DVD and private bathroom.