Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Back in BA

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Buenos Aires
Back in BA
4.6   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Back in BA: best location in Palermo Soho, a warm and friendly place, bar, patio, regular asados (BBQs), friendly staff. It’s the hostel where you belong.