Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Back in BA

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Du lịch dễ dàng trong Buenos Aires, Argentina
Back in BA
4.4   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Back in BA: best location in Palermo Soho, a warm and friendly place, bar, patio, regular asados (BBQs), friendly staff. It’s the hostel where you belong.