Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Baluarte Citadino - Stay Cool Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Tài sản phổ biến nhất trong Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Lời khuyên cho việc đi du lịch nước ngoài và ở trong ký túc xá nước ngoài
Baluarte Citadino - Stay Cool Hostel
4.8   

2 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

When you came to Lisbon visit us and you will have a nice stay.