Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Barney's Backpackers Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Da Nang
Tài sản tốt nhất trong Da Nang
Tài sản rẻ nhất trong Da Nang

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Đặt vé máy bay và thuê ô tô với ký túc xá
Barney's Backpackers Hostel

Nhà trọ

WELCOME IN BARNEY'S WHERE EVERYTHING IS AWESOME!!! Your time in Danang will be great with us!! Enjoy our staff and all our big family and you'll never forget this amazing city!!