Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Bed and Breakfast Catania City Center

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Catania
Tài sản tốt nhất trong Catania
Tài sản rẻ nhất trong Catania

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Bed and Breakfast Catania City Center
Bed and Breakfast Catania City Center
3.9   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Catania City Centre B&B offers at low cost the comforts of a hotel and the friendly, relaxed atmosphere of a young B&B