Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Beijing Double Happiness Courtyard Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Nhà nghỉ và khách sạn ba lô trong Beijing
Beijing Double Happiness Courtyard Hotel
4.6   

6 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Come to witness and enjoy the traditional life style of Chinese people that you have never had before.