Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Beijing Hutongren Creative Culture Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Ký túc xá với máy điều hòa không khí
Beijing Hutongren Creative Culture Hotel
4.6   

3 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Beijing Hutongren Courtyard Hotel, You are on the way home!