Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Beketovs' Guesthouse

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Ust Barguzin
Tài sản tốt nhất trong Ust Barguzin
Tài sản rẻ nhất trong Ust Barguzin

Tài sản phổ biến nhất trong Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Ký túc xá nông thôn và ba lô
Beketovs' Guesthouse
4.7   

2 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Guest house on the shore of lake Baikal, Buryatia