Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Beketovs' Guesthouse

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Ust Barguzin
Tài sản tốt nhất trong Ust Barguzin
Tài sản rẻ nhất trong Ust Barguzin

Tài sản phổ biến nhất trong Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Nhà nghỉ thanh thiếu niên là gì? Hỏi và đặt phòng ngay
Beketovs' Guesthouse
4.7   

2 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Guest house on the shore of lake Baikal, Buryatia