Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

BnB Hotel Ljubljana Park

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Ljubljana
Tài sản tốt nhất trong Ljubljana
Tài sản rẻ nhất trong Ljubljana

Tài sản phổ biến nhất trong Slovenia
Tài sản tốt nhất trong Slovenia
Tài sản rẻ nhất trong Slovenia

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Ljubljana
BnB Hotel Ljubljana Park
4.3   

11 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Hostel Park, located in the centre of Ljubljana, offers a great combination of price and quality.