Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Casa Kanela

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Quito
Tài sản tốt nhất trong Quito
Tài sản rẻ nhất trong Quito

Tài sản phổ biến nhất trong Ecuador
Tài sản tốt nhất trong Ecuador
Tài sản rẻ nhất trong Ecuador

Nhà nghỉ xanh là gì
Casa Kanela
4.3   

7 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Hostel in protected historical house, at La Marsical, Quito.