Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Casa Kanela

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Quito
Tài sản tốt nhất trong Quito
Tài sản rẻ nhất trong Quito

Tài sản phổ biến nhất trong Ecuador
Tài sản tốt nhất trong Ecuador
Tài sản rẻ nhất trong Ecuador

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Quito
Casa Kanela
4.3   

7 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Hostel in protected historical house, at La Marsical, Quito.