Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Cherry Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Trải nghiệm văn hoá và truyền thống địa phương, ký túc xá văn hoá
Cherry Hostel
3.9   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Double, triple, quad and multibedded shared rooms are available. Rooms with bathrooms & shared bathrooms