Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Crosspoint Sofia Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Sofia
Tài sản tốt nhất trong Sofia
Tài sản rẻ nhất trong Sofia

Tài sản phổ biến nhất trong Bulgaria
Tài sản tốt nhất trong Bulgaria
Tài sản rẻ nhất trong Bulgaria

Ký túc xá tuyệt vời trong Sofia, Bulgaria
Crosspoint Sofia Hostel

Nhà trọ

Quiet homelike rooms with large beds on top location - only 5min walk from all see sights of Sofia City Center, free city maps, free Wi-Fi, free kitchen, free lockers and more than friendly service.