Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Crosspoint Sofia Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Sofia
Tài sản tốt nhất trong Sofia
Tài sản rẻ nhất trong Sofia

Tài sản phổ biến nhất trong Bulgaria
Tài sản tốt nhất trong Bulgaria
Tài sản rẻ nhất trong Bulgaria

Tìm mức giá thấp và dự trữ nhà nghỉ dành cho thanh thiếu niên ở Sofia
Crosspoint Sofia Hostel

Nhà trọ

Quiet homelike rooms with large beds on top location - only 5min walk from all see sights of Sofia City Center, free city maps, free Wi-Fi, free kitchen, free lockers and more than friendly service.