Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Dausol Apartments

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Ibiza
Tài sản tốt nhất trong Ibiza
Tài sản rẻ nhất trong Ibiza

Tài sản phổ biến nhất trong Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Các điểm đến nhà nghỉ tốt nhất ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ
Dausol Apartments

Căn hộ, chung cư

IT OPENS ON MAY THE 1st. Dausol 1 and 2 are almost next to each other just across the road from the Playa d'en Bossa, the longest sandy beach on the island of Ibiza.