Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Discovery Youth Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Beijing
Discovery Youth Hostel
4.7   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

北京で唯一日本人オーナーのユースホステルです。安心、清潔、格安、便利!!!