Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Don Lino's Place Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Puerto Iguazu
Tài sản tốt nhất trong Puerto Iguazu
Tài sản rẻ nhất trong Puerto Iguazu

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Ký túc xá chất lượng cao
Don Lino's Place Hostel
4.6   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Welcome to Puerto Iguazú. Don Lino's Place is a hostel which invites you to share our facilities in a warm and friendly way.