Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Downtown Lisbon Rooms

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Lisbon
Tài sản tốt nhất trong Lisbon
Tài sản rẻ nhất trong Lisbon

Tài sản phổ biến nhất trong Portugal
Tài sản tốt nhất trong Portugal
Tài sản rẻ nhất trong Portugal

Dự trữ ký túc xá trong Lisbon
Downtown Lisbon Rooms
4.7   

12 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

Confortable, romantic and beautifull rooms in CENTRAL Lisbon. 1m from R. Augusta/Rossio! 2 m from Pr. do Comércio!10m from Castle, Alfama and Bairro Alto!