Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

GA Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

GA Hostel

Nhà trọ

Ga hostel is located in the old quarter - the center of Ha Noi city, about 5 minutes walking from Hoan Kiem Lake It’s easy to walk to many tourist attractions from Ga hostel.