Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Greenapple Homestay

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Jaipur
Tài sản tốt nhất trong Jaipur
Tài sản rẻ nhất trong Jaipur

Tài sản phổ biến nhất trong India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Đánh giá đáng tin cậy nhất về ký túc xá
Greenapple Homestay

Nhà khách

Located in Jaipur, a 19minute walk from Hawa Mahal - Palace of Winds, Green Apple has accommodations with a shared lounge, free WiFi, a 24-hour front desk, and a shared kitchen. The property has city views and is 2. 3 km from City Palace and 2. 3 km from J