Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Guesthouse Elia

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Napoli
Tài sản tốt nhất trong Napoli
Tài sản rẻ nhất trong Napoli

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Đọc bài đánh giá, so sánh giá cả, và ký túc sách trong Napoli, Italy
Guesthouse Elia
2.6   

2 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

Soggiorno Elia is a nice Guesthouse in the heart of neaple, nearby central station and historical area, all rooms with private bath