Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Guesthouse Seka

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Sarajevo
Tài sản tốt nhất trong Sarajevo
Tài sản rẻ nhất trong Sarajevo

Tài sản phổ biến nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Đặt nhà nghỉ thanh thiếu niên và khách sạn bây giờ Sarajevo
Guesthouse Seka
4.8   

Đọc 1 đánh giá

Nhà khách

New guesthouse with exelent sightseeing of Sarajevo