Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hanoi Sports Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Hanoi Sports Hotel
Hanoi Sports Hotel
4.3   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

Hanoi Sports hotel is located in the Hanoi Old Quarter - the centre of Hanoi. There are a lot of tourist attractive nearby such as:, Hoan Kiem Lake (only 5 minutes), Hanoi Church, Dong Xuan market, the Temple of Literature, the One Pillar Pagoda, Vietna