Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostal Oasis

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Quito
Tài sản tốt nhất trong Quito
Tài sản rẻ nhất trong Quito

Tài sản phổ biến nhất trong Ecuador
Tài sản tốt nhất trong Ecuador
Tài sản rẻ nhất trong Ecuador

Hostal Oasis
Hostal Oasis
4.3   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Great value hostel in the Colonial Town of Quito