Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Nomade II

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Đặt giá thấp cho ký túc xá trong Buenos Aires
Hostel Nomade II
3.6   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Hostel Nomade II in the heart of San Telmo, districto or the Tango and the foot ball