Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostel Nomade II

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Địa điểm nghỉ mát nổi tiếng và điểm đến với ký túc xá trong Buenos Aires, Argentina
Hostel Nomade II
3.6   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Hostel Nomade II in the heart of San Telmo, districto or the Tango and the foot ball