Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hotel Kupeli

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Cách sử dụng điểm và mã khuyến mại cho du lịch
Hotel Kupeli
4.6   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Kupeli Hotel is a recently opened in the SULTANAHMET district. The hotel is superb location offers various numbers of historical attractions, all in walking distance.