Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Melita

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Tốt nhất ký túc xá và giường & Bữa sáng trong thị trấn trong Istanbul, Turkey
Hotel Melita
4.1   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

Budget hotel , Cheap hotel , Bed & Breakfast , Cheap Accommodation , Oldcity Hotel